full screen background image
oddaj swój procent podatku

Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego
Na nasze konto można wpłacać 1% swojego podatku.


Celami Stowarzyszenia są:

 • pomoc byłym żołnierzom Wojska Polskiego,
 • pomoc rodzinom i sierotom po żołnierzach Wojska Polskiego,
 • integrowanie środowisk żołnierzy Wojska Polskiego, pracowników i sympatyków formacji zbrojnych,
 • upowszechnianie wiedzy o przeszłości, współczesności i perspektywach rozwoju Polskich Sił Zbrojnych,
 • edukacja obywatelska i patriotyczna młodego pokolenia Polaków,
 • otaczanie opieką członków Stowarzyszenia,
 • kształtowanie postaw proobronnych młodzieży,
 • wspieranie inicjatyw członków Stowarzyszenia (np. naukowych, kształceniowych, wychowawczych),
 • tworzenie warunków do aktywizacji towarzyskiej, kulturalnej, rekreacyjnej i turystycznej.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności przez:

 • umożliwianie byłym żołnierzom Wojska Polskiego zrzeszanie się w Stowarzyszeniu i korzystanie z wszelkich form jego działalności,
 • inicjowanie, prowadzenie i popieranie działalności opiniotwórczej, naukowej i popularyzatorskiej, wynikającej z celów Stowarzyszenia,
 • prowadzenie pokazów, szkoleń i imprez integracyjnych,
 • organizowanie uroczystości i obchodów rocznic związanych z świętami państwowymi i wojskowymi,
 • organizowanie i prowadzenie działalności wydawniczej,
 • dokumentowanie oraz popularyzowanie działalności wybitnych postaci związanych z działalnością Polskich Sił Zbrojnych na przestrzeni dziejów,
 • nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów i współpracy z organizacjami krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi kultywującymi tradycje wojskowe nie będące w sprzeczności z polityką RP w tym zakresie,
 • prowadzenie działalności, w różnych formach organizacyjnych, umożliwiającej pozyskanie środków na realizację celów i zadań Stowarzyszenia,
 • rozwijanie różnorodnych form godziwego wypoczynku, rekreacji i turystyki.

Odwiedziło nas: gości.